سالی که نکوست ازبهارش پیداست.

خاطرات,دل نوشته

۶-احساس مسئولیت:برای انجام کارها مدت تعیین کنیدودرآن مدت حتما" انجام دهید-امروزوفرداکردن کارشیطان است-انتظارات خودراازپدرومادرکاهش دهید آنهاتاهیجده سالگی شرعا"وقانونا"درباره شما مسئولندبعدا"بایدبه خودتان متکی باشید-بعضی ازافرادهم درس میخوانند هم کارمی کنندوموفقتربوده ودرزندگی جلوهستند-درانجام کارهای منزل مشارکت کنیدوبه اندازه خوردنتان کارکنید-ازالان مسئولیت پذیرباشیدتاساخته شوید-هرکسی بایدغم همنوعان رابخوردوبه فکر خویش نباشد-اگربذرهای فکری وجسمی مهم نکاریدعلفهای هرزخودبه خودسبزخواهدشد-به صورت اصولی درس بخوانید(مروردرس جدیدقبل ازتدریس +گوش کردن سرکلاس+مروردرمنزل همان روز)نه تلنباری.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 15:51  توسط عسل  | 

۵-آراستگی ظاهری:مرتب استحمام بکنید تاسرحال باشید-لباس نووتمیزواتوکشیده بپوشیدوبانام نیک زندگی کنید-درمهمانیها لباس رسمی بپوشید-مرتب مسواک بزنیدوباآب نمک صبح وشب غرغره کنید-مابین غذاچیزی(هله هوله)نخورید-کفشتان راواکس زده وبرق بیاندازید-بالباس نامناسب دربیرون ازمنز ل حتی درمنزل ظاهرنشوید-درمنزل تی شرت شیک بپوشید-بزرگواری وشرافت وعفت انسان به زیبایی رفتار وگفتار اوبستگی دارد-دیگران باتوجه به وضعیت ظاهری افرادقضاوت میکنندپس ظاهرخوبی داشته باشید.
+ نوشته شده در  جمعه سوم دی ۱۳۸۹ساعت 0:47  توسط عسل  | 

۴-نحوه انتقادکردن:انتقادنبایدتخریبی وتوام باعصبانیت باشدبلکه بایستی بدنبال تحسین نکات مثبت باشداول خوبیهای طرف مطرح سپس انتقاد شود-درمسایل جزیی نبایدانتقادکرد-انتقادکتبی موثرتراست-انتقادبایدسازنده وتوام باراه حل بوده وجنبه اصلاح وراهنمایی داشته باشد-خوش به حال کسی که عیبهایش اورا مشغول ساخته تا عیب دیگران.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 16:0  توسط عسل  | 

۳-اعتماد به نفس:بیشتر به تفکرذهنی وقدرت قلبی متکی باشیدتا نیروی جسمی-اگر میخواهید بدانیدکه چه تواناییهایی داریدبایدباتحمل سختیها کار کردن درعین خستگی رایادبگیرید-بدان که خداوندهمه چیز رابدست خودت سپرده تا بهترین ها رابه ارمغان بیاوری-وقت کشی بس بیشتر فعالیت کن وزودتربه فکر راه حل باش-فکرخوبی در سرداری نگذاربعنوان اندیشه درسرباقی بماندعمل کن-شجاع باش ماهی دردریا نهنگ میشود نه در حوض خانه-دل شیر داشته باش نه دل موش-درزندگی مرگ یک واقعه حتمی است یک مرددلیریک بار میمیردومرد ترسوهزاربار-مثبت فکرکن

                   مثبت حرف بزن

                 مثبت عمل کن.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 15:48  توسط عسل  | 

۲-آینده نگری: به خدا توکل کنید-نگران آینده نباشیدمشکلات آینده رابه امروزنیاورید برای آینده برنامه ریزی کرده دست بکارشوید-با مشکلات لاینحل وتغییرناپذیرکناربیایید-اعتقادداشته باشیدکه دردنیابرای هرکسی جایی وشغلی هست همت بلندداشته تادرجای مناسب قرار گیرید-آینده راازدریچه وحشت نگاه نکنید آرام باش توکل کن تفکر کن آستینها رابالابزن آنگاه خواهی دید که دستان خدا زودتر دست بکارشد-کارامروزرابه فردانیاندازیدبلکه کار فرداراامروزانجام دهید-این خودت هستی که زندگی رابایدبسازی پس ازصفرشروع کن وسعی کن که زندگی رابا تمام سختیها شیرین وزیبا سازی-زندگی تمرین صبوری است بامرورزمان صاحب همه چیزخواهی شد-زندگی نهالی است که باصبربارمی دهدوعمارتی است که سازنده گانش سخت کوشااند-هرکسی درجهان عاقبت می میردوبرای استراحت فرصت زیادی داردلذا این چندروزعمررابایستی در تلاش وبیداری بگذراند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 15:28  توسط عسل  | 

در این قسمت میخواهم مطلبی بنویسم که خیلی مفیداست  خلاصه ای ازچندکتاب روان شناسی امیدوارم با نظرات سازنده ی خود مرادرراهی که قدم برداشته ام یاری دهید .

۱-اصول زندگی:درتمام مراحل زندگی دیواری بین گذشته .حال وآینده بکشید دیروزی راکه دیگر وجود نداردوفردایی که هنوز به وجود نیامده درکار امروز دخالت ندهید -این حقیقت را بپذیریدکه زندگی هرگز به یک روال نخواهد بود پس صبور باشید- زندگی دوران های مختلفی دارد(کودکی.تحصیل.سربازی.اشتغال.ازدواج و....)سعی کنیدبه کارها ومشکلات همان دوره ای که هستید متمرکز شوید-کسیکه ازآنچه داردراضی نباشد اگرصاحب تمام دنیا هم بشودباز ناراضی وبی نواست- هرگز درصدد انتقام از دشمنان خود نباشید درغیرآنقدر که به خودتان ضربه می زنیدبه آنها صدمه نمی زنید-ماچقدر دیر متوجه میشویم که زندگی یعنی همین لحظاتی که با شتاب سپری میشود-یک مرد وقتی خودرامشغول خوشیهای دنیا میکند ازارزشش میکاهد .کاری بودن از جوهرهای مردانگیست- کارتان را آغاز کنیدتوانایی انجام آن به دنبالش می اید-امروز همان فرداییست که دیروز آرزوی آمدن آنرا داشتی پس شروع کن.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:13  توسط عسل  | 

سلام دوستان من این وبلاگ راتازه را ه انداختم ونمی دانم بیشتر درمورد چه موضوعی صحبت کنم می خوام کمکم کنید نظردهید تاموضوعی راانتخاب کنم البته خودم درمورد موضوعی فکر کردم وبرای شروع ازآن استفاده میکنم می خوام درمورد کلیت وبلاگ نظردهید با تشکر
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:45  توسط عسل  |